zmiany w kampanii Aasa od 1 września

Od 1 września Aasa wprowadza zmiany dotyczące zasad przyznawania pożyczek.

– Okres spłaty pożyczki: zostaje wydłużony do 24 miesięcy.

– Opłata administracyjna: w przedziale od 2500 zł do 3400 zł zostaje podniesiona do 25 zł miesięcznie. W przedziale od 1000 zł  do 2400 zł opłata przygotowawcza pozostaje w wysokości 15 zł miesięcznie.

– Oprocentowanie: w przedziale od 1000 zł do 2400 zł wzrasta do 10% i tym samym zostaje zrównane dla wszystkich kwot.

Zrzut ekranu 2015-08-27 o 08.53.13

Od nowego miesiąca zmieni się również prowizja. Dotychczasowo w kampanii przyznawano wynagrodzenie za nowego klienta, któremu została udzielona pożyczka. Od 1 września w kampanii wypłacana będzie prowizja również za klienta powracającego.

Zapraszamy do promowania kampanii Aasa.